Beznpavctvenny poctypok c dypnymi pocledctviyami;

Davat vzyatky - ynynie, Tocka e Pechal