Vyigpysh, polychenie nacledctva;

Ykladyvat - ckypoct;

Pokypat - bolezn;

Lavare gpyaznoe bele - bolezn, obida e neppiyatnocti